loader

CEPH UZMANLIK EĞİTİMİ

Depolama Çözümü
Ceph Storage İle
Bilgileriniz Güvende!
Ceph Depolama Platformu hakkında temel bilgi ve tecrübe sahibi olmak için
lütfen iletişime geçiniz.
İletişim
3.png
Uygulamalı Eğitim

Birden fazla sunucuda uygulamalı HA Ceph kurulumu

25.png
Zengin İçerik

Depolama Teknolojileri ve Ceph hakkında önemli bilgiler

1.png
Arayüz Kullanım

Ceph kullanıcı paneli hakkında bilgi ve deneyim

Dünyada Ceph kullanımı her geçen gün hızla artmakta ve ciddi ölçekte kullanım örnekleri karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bulut iş yükleri için oldukça ideal bir çözüm sunan Ceph, bir çok servis sağlayıcı tarafından tercih edilmektedir. Bilimsel araştırma altyapılarından telekom operatörlerine, bulut servis sağlayıcılardan barındırma hizmeti veren kuruluşlara, büyük veri analizi yapan firmalardan üniversitelere kadar farklı birçok sektörde pek çok kritik iş yükü depolama tercihini Ceph’ten yana kullanmaktadır.

Ceph diğer depolama çözümlerine kıyasla özellik setine bakıldığında farkını açıkça ortaya koymaktadır. Geleneksel depolama sistemlerinin kısıtlarını ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış olan Ceph, açık kaynak kodlu olması, donanım bağımsız olarak yazılım tabanlı çalışması, ölçeklenebilirliği, esnekliği, ekonomik olması gibi pek çok nedenle hızla yaygınlaşmaktadır. Dağıtık yapıda çalışması, olası bir arızayı tespit edip otomatik onarım işlemlerini başlatması, exabyte seviyelerine kadar çıkabilmesi, nesne ve blok depolama ile dosya sistemini aynı anda sunabilmesi, sistem yöneticisi tarafından istenilen esneklikte mimarinin tasarlanabilmesi, metadata gerektiren çözümlere göre daha performanslı çalışması Ceph’in diğer artıları olarak sayılabilir.

Eğitimin Amacı

 • Ceph depolama platformu hakkında ileri seviyede bilgi sahibi olmak
 • Ceph’in yüksek erişilebilirlik mekanizmalarını ve yedeklilik çözümlerini anlayarak 7/24 kesintisiz çalışacak mimaride tasarlayabilmek
 • Farklı iş yüklerine cevap verebilecek Ceph bileşenlerini belirleyebilmek ve sistem tasarımını yapabilmek
 • Tüm bileşenleriyle (monitör, manager, OSD, mds, radosgw, dashboard) tam yedekli yapıda birden fazla sunucu üzerinde bir Ceph kurulumunu yapabilmek
 • CRUSH map özelleştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • Ceph izleme (monitoring) yöntemlerini kavramak ve kullanabilmek
 • Ceph kümesinin sürdürülebilirliği konusunda kümeyi genişletme, ölçeklenme, verinin homojen dağılımı, versiyon güncellemesi gibi konularda bilgi sahibi olmak
 • Ceph sorun çözme konusundaki yaklaşımları ve yöntemleri öğrenmek
 • Ceph kümesinin performansını ölçme ve değerlendirme konusunu tecrübe ederek öğrenmek
 • OpenStack ve Ceph entegrasyonunu yapabilecek bilgi ve beceri sahibi olmak,
 • Ceph versiyon güncellemesini yapabilmek
 • Ceph object storage katmanını farklı dillerde kullanma yeteneği kazanmak,
 • Ceph coğrafi yedeklilik konusundaki yetenekleri öğrenmek
 • Potansiyel projelerde Ceph kullanmanın getireceği avantajları değerlendirebilme yeteneği kazanmak

 

Kimler katılabilir?

IT Yöneticileri

Bulut ve depolama altyapısı hakkında bilinçli kararlar vermek için Ceph temellerini ve kabiliyetlerini öğrenmek isteyen IT yöneticileri

Ceph kullanarak mevcut sistem altyapılarını nasıl güçlendirebileceklerini öğrenmek isteyen sistem yöneticileri

Bulut Mimarları

Ceph kullanarak bulut çözümleri tasarlaması ve uygulaması gereken bulut mimarları

Ağ & Depolama Yöneticileri

Her yönüyle Ceph yeteneklerini, avantajlarını, ağ bileşenlerini ve kullanım alanlarını görmek isteyen ağ ve depolama platformu yöneticileri.

Geliştiriciler

Ceph üzerinde Amazon S3 ve Swift API'leri kullanarak uygulamalar veya hizmetler geliştirmek isteyen devops’lar

Meraklılar

Açık kaynak kodlu bulut ve depolama teknolojileri bilhassa Ceph konusunda bilgi edinmek isteyen herkes

Gerekli Şartlar

Temel Ceph Eğitimi

Temel Ceph eğitimini tamamlamış olmak veya eşdeğer bilgi birikimine sahip olmak

Bulut bilişim kavramları ve sanallaştırma hakkında temel bilgiye sahip olmak

Ağ Katmanları

Temel ağ katmanları ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak

Depolama Sistemleri

Depolama sistemleri ve protokolleri konusunda temel bilgi sahibi olmak

İnternet

Kesintisiz, gecikmesi düşük, 5Mb upload / 20 Mb download hızına sahip internet

Sanal Sunucu

20 GB Disk, 16 GB Ram, 4+ core CPU Ubuntu 22.04 işletim sistemi

Neler Öğreneceğiz!

 • Quorum
 • CRUSH algoritması
 • CRUSH map
 • Replikasyon, erasure coding
 • Coğrafi yedeklilik
 • Multi site object storage
 • RBD mirroring
 • Verilerim nerede?
 • Uygulamalı nesne ekleme/okuma ve kümede takip etme
 • Monitor
 • Manager
 • OSD (Farklı tiplerde disk ekleme)
 • MDS
 • RadosGW
 • Dashboard
 • HAProxy
 • Keepalived
 • CRUSH map editing (review)
 • Disk sınıfları (Device classes) : HDD, SSD, NVMe
 • CRUSH kuralları
 • CRUSH kuralları ile havuz eşleştirme 
 • Farklı disk gruplarını kullanan havuzlar oluşturma
 • OSD yeniden konumlama
 • Sistem planlaması nasıl olmalı?
 • Kullanılacak sunucuların kaynak gereksinimleri nasıl olmalı?
 • Hangi tipte diskler tercih edilmeli?
 • Disklerin spec’leri nasıl belirlenmeli?
 • Ağ tasarımı nasıl yapılmalı?
 • Dikkat edilecek diğer parametreler
 • Topoloji
 • Recovery süresi
 • Dengeleme
 • Otomatik ölçeklendirme
 • Veri havuzu PG, PGP sayısı hesaplama
 • Object storage sharding planlama
 • Grafana
 • InfluxDB
 • Prometheus
 • PG statüleri
 • OSD durumları
 • Problem tespiti ve çözümü ile ilgili yaklaşımlar
 • Kullanılan araçlar
 • IOPS/throughput
 • Performans testleri

İşletim sistemi seviyesinde yapılabilecek iyileştirmeler

 • Glance
 • Cinder
 • Nova
 • Keystone
 • Swift ve Amazon S3 API
 • Object storage kullanıcı açma, kota belirleme
 • Amazon S3 SDK ve boto kütüphaneleri ile basit Java ve Python uygulama geliştirme
 • Multi-site object storage
 • RBD mirroring
 • Aynı kümede multiple radosgw instance çalıştırma
 • Ceph sistem bayrakları (flags)
 • OSD out, in, reweight, destroy
 • PG repair
 • OSD compaction
 • Ceph bluestore recovery tools
 • Ceph recovery parametreleri
 • Sık karşılaşılan genel problemler ve çözüm yolları
 • Katılımcı soru ve cevap