loader

İLERİ SEVİYE OPENSTACK EĞİTİMİ

OpenStack ile
Bulut Sistemlerini Yönet
Geleceğe Yön Ver!
OpenStack Platformu hakkında temel bilgi ve tecrübe sahibi olmak için
lütfen iletişime geçiniz.
İletişim
3.png
Uygulamalı Eğitim

Uygulamalı yüksek erişilebilir OpenStack kurulumu

25.png
Zengin İçerik

Bulut Teknolojileri ve OpenStack hakkında önemli bilgiler

1.png
Arayüz Kullanım

OpenStack kullanıcı paneli hakkında bilgi ve deneyim

Dünya genelinde internet servis sağlayıcılar, telekom operatörleri, hosting firmaları, elektronik alışveriş siteleri, bankalar, multimedya işleme kuruluşları, bilimsel araştırma merkezleri, otomotiv sektörü, kamu kurumları, eğitim ve araştırma kurumları, özel şirketler gibi çok geniş bir kullanıcı kitlesi hizmetlerini OpenStack kullanarak sunmaktadır.

OpenStack vasıtasıyla son zamanların en popüler konularından biri olan container teknolojileri de servis olarak verilebilmektedir. Bunun yanında orkestrasyon servisinden (Heat) nesne depolama (Swift) ve DNS (Designate) servisine, anahtar yönetim servisinden (key management – Barbican) yük dengeleme servisine (load balancer – Octavia) kadar bir çok farklı hizmet türü de OpenStack vasıtasıyla sağlanabilmektedir.

Dünyada belli ölçeğin üzerinde hizmet veren ve 7×24 kritik iş yüklerini çalıştıran farklı servis sağlayıcılar ve araştırma altyapıları, benzer yüksek erişilebilirlik gereksinimleri doğrultusunda birbirine yakın mimarilerde tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Yeni nesil bulut teknolojileri kullanılarak farklı yelpazedeki kullanıcıların ihtiyaçlarına çözüm sunan ve eğitim kapsamında önerilen mimarî, dünyada birçok servis sağlayıcı, telekom operatörü, e-ticaret platformları ve mobil operatörler gibi büyük ölçeğe sahip kullanıcıda kurulmuş ve yıllardır üretim seviyesinde hizmet vermektedir.

Eğitimin Amacı

 • Kritik iş yüklerinde 7×24 çalışmak üzere tasarlanmış tam yedekli, yüksek erişilebilir (HA) yapıda çalışan large scale OpenStack mimarîsine hakim olmak
 • OpenStack ile kullanabilmek üzere otomasyon ve provizyonlama araçları hakkında bilgi edinmek
 • Büyük ölçekte çalışmaya uygun, çoklu bölge çalışmaya hazır bir HA OpenStack kurulumunu takip ederek gerekli aşamaları ve bileşenleri kavramak
 • Kuyruk yönetimi ve veritabanı servislerinin cluster yapıda kurulumunu ve yedekli şekilde çalıştırılmasını detaylı öğrenmek,
 • OpenStack yedekleme (backup) yaklaşımları ve farklı yöntemler konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Karmaşık OpenStack problemlerine çözüm geliştirme konusunda gerekli perspektifi ve bakış açısını kazanmak,
 • Temel anlamda OpenStack SDK ve API kullanımını öğrenmek,
 • Çoklu bölge (multi region) çalışacak bir OpenStack kümesi gereksinimlerini ve gerekli yapılandırmayı anlamak,
 • Linux Foundation tarafından verilen “Certified OpenStack Administrator – COA” sertifika sınavına hazırlanmak.

Kimler katılabilir?

OpenStack kullanarak 7x24 kritik bulut altyapısı yöneten/yönetmek isteyen ve daha esnek bir yapıya kavuşmak isteyen sistem yöneticileri

Bulut Mimarları

OpenStack ile bulut çözümleri sağlamak isteyen bulut mimarları

Ağ Yöneticileri

OpenStack ile ağ bileşenlerini yönetmek ve yapılandırmak isteyen ağ yöneticileri

Geliştiriciler

OpenStack API'lerini kullanarak uygulamalar veya hizmetler geliştiren devops’lar

Gerekli Şartlar

OpenStack Tecrübesi

CloudTech OpenStack uzmanlık eğitimi almış olmak

Clustering yöntemleri

Clustering yöntemleri ve araçları hakkında temel bilgi sahibi olmak

İnternet

Kesintisiz, gecikmesi düşük, 5Mb upload / 20 Mb download hızına sahip internet

4+ Sanal Sunucu

70 GB Disk, 40 GB Ram, 12+ core CPU Ubuntu 22.04 işletim sistemi

Neler Öğreneceğiz!

 • Otomasyon ve provizyonlama amacı, getirileri
 • Ansible, Puppet, Chef, Terraform
 • Ansible Playbooks ve Roles
 • OpenStack Kolla
 • OpenStack TripleO
 • OpenStack Ansible
 • Custom
 • Mysql Cluster kurulum, izleme ve bootstrap,
 • RabbitMQ Cluster,
 • Clustering araçları,
 • OpenStack servisleri.
 • Controller sunucu
 • Compute sunucu
 • Gereksinimler
 • Parametreler; Network Latency, Data senkronizasyonu, kimlik yönetimi
 • Örnek senaryo
 • OpenStack SDK
 • Postman kullanımı
 • Merkezi loglama kolaylıkları,
 • Çözümler; Elasticsearch, Logstash, Kibana
 • Alarm kuralları
 • Sistem yedekleri (veritabanı, konf., v.b.),
 • Snapshot,
 • System wide vs VM/Volume based,
 • VM Full backup,
 • Incremental backup.
 • Sunucuyu kapatma
 • DB kapatma
 • Network disable, failover senaryoları
 • Sık karşılaşılan genel problemler ve çözüm yolları
 • Katılımcı soru ve cevap